Komunikat o błędzie

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) w drupal_send_headers() (linia 1490 z /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) w drupal_send_headers() (linia 1490 z /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) w drupal_send_headers() (linia 1490 z /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).

Badania kierowców

• Badania kierowców

Badania kierowców - wszystkie kategorie

Ustawa PRAWO O RUCHU DROGOWYM z dnia 20-VI-1997r. reguluje zasady ruchu na drogach warunki dopuszczania pojazdów do tego ruchu oraz wymagania stawiane osobom kierującym. Szczegóły zawarte są w rozdziale 4 Ustawy.

W przypadku pacjentów ubiegających się o kategorię prawa jazdy A, A1, B, B1 orzeczenie może być wydane podczas jednorazowej wizyty u lekarza.

W przypadku wyższych kategorii konieczna jest konsultacja okulistyczna, laryngologiczna i badanie psychologiczne.

Najwięcej problemów rodzi badanie okulistyczne. Z tego powodu poniżej przedstawiam obowiązujące przepisy.

Sposób oceny stanu narządu wzroku w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Ostrość wzroku
Korekcja
Rozpoznawanie barw
Pole widzenia
Widzenie obuoczne
Widzenie zmierzchowe
i wrażliwość na olśnienie
1) Osoby ubiegające się o prawo jazdy

2) Osoby posiadające prawo jazdy kat. A, A1, B, B1, T, B+E
Każdego oka osobno oraz przy patrzeniu razem nie mniej

niż 0.5

Bez ograniczeń:

okularowa, soczewkami kontaktowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji.

Dopuszczalna anizometropia

+/-3D.

nie wymagane

Każdym okiem co najmniej 90° od skroni
i 30° od nosa.

Dla kat. A i A1 wymagana prawidłowaNie wymagane, chyba że osoba badana ma wszczepione soczewki

Dla kategorii B, B1, B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod warunkami:

a) ostrość wzroku oka lepiej widzącego wynosi nie mniej niż 0.8 bez korekcji

b) od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 mies. i badany
ukończył 20 lat, z tym że należy określić (zgodnie z art. 92 ustawy
- Prawo o ruchu drogowym) termin ponownego badania lekarskiego

3) Osoby ubiegające się o prawo jazdy lub posiadające

__a) prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, D+E D1+E lub

__b) pozwolenie do kierowania tramwajem.


4) kandydat na instruktora lub egzaminatora

5) Osoby podlegające badaniom kontrolnym na podstawie:

__a)
art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20-VI-1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz

__b) art. 39c ustawy z dnia 06-IX-2003r o transporcie drogowym.

Oka lepiej widzącego:

nie mniej

niż 0.8


Oka gorzej widzącego:

nie mniej

niż 0.5
Przy ostrości wzroku każdego oka co najmniej 0.5:

korekcja okularowa lub soczewkami kontaktowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji.

Przy ostrości wzroku badanego oka poniżej 0.5:

- dopuszczalna

korekcja w granicach

+/-4Dsph. +/-2Dcyl.

- dopuszczalna anizomentropia

+/-3D
prawidłowe
rozpoznawanie barwy:

- czerwonej,

- zielonej,

- żółtej
prawidłowe
prawidłowe
prawidłowe