Poradnia pulmonologiczna dla Dorosłych i Dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla Dorosłych i Dzieci – poza NFZ

Pacjentów przyjmuje dr Artur Nowak, specjalista z pulmonologii.
Wizyty po ustaleniu telefonicznym z Rejestracją (tel. 32 293 80 82), na ustalony dzień i godzinę.
Prosimy o podawanie numeru kontaktowego telefonu.