Komunikat o błędzie

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) w drupal_send_headers() (linia 1490 z /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) w drupal_send_headers() (linia 1490 z /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc(3935) : assert code(1) : eval()'d code:16) w drupal_send_headers() (linia 1490 z /home/nzozpolimed/ftp/O/includes/bootstrap.inc).

Badania wykonywane w przychodni

Badania wykonywane w przychodni

 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi (RR):

  Jest to powszechnie stosowane nieinwazyjne badanie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi.
  Przygotowanie do badania: badanie powinno być wykonane po odpoczynku, najlepiej 15 minutowym, jednak RR oznaczone niezwłocznie po wejściu do przychodni też jest cennym wynikiem, pod warunkiem, ze będzie on zinterpretowany zgodnie ze stanem pacjenta.
  Sposób wykonania badania: Odpowiedniej wielkości mankiet zakładamy na ramię
  Pacjentów z nadciśnieniem, lub niedociśnieniem zachęcamy do domowych pomiarów RR. Często nawet najlepszy Holter-EKG (24-ro godzinny zapis EKG) nie wnosi tyle do diagnostyki i leczenia, co domowe pomiary. Osobiście wskazujemy na aparaty nadgarstkowe, jako bardzo podręczne i dyskretne, dające zazwyczaj pomiary wystarczająco dokładne do stosowanych w naszej przychodni.

 • Pomiar tętna:

  Zrezygnowaliśmy z „ręcznego” pomiaru tętna. Nasza przychodnia zaopatrzona jest w PULSOKSYMETR. Jest to łatwe w obsłudze urządzenie dające natychmiastowy wgląd w najważniejsze funkcję serca: Pozwala ocenić jego rytm, miarowość, na monitorze widoczny jest przebieg fali tętna (tzw. krzywa pletyzmograficzna) na której widać wszystkie cechy tętna, daje wgląd w funkcję serca, jako pompy.
  Przygotowanie do badania: należy udostępnić czysty, bez infekcji dowolny palec. U noworodków, niemowląt i małych dzieci czujnik może być założony na rączce, lub nóżce. Badania nie wykonujemy na zziębniętych, lub przegrzanych rękach.
  Na pulsoksymetrze wyświetla się wartość saturacji, czyli wysycenia tlenem krwi [SpO2(%)]. Jest to niezwykle ważny parametr oceniający funkcję płuc, serca i krążenia obwodowego.
  Jest to ponadstandardowe nieinwazyjne badanie szczególnie przydatne w kontroli astmy oskrzelowej, w diagnostyce infekcji dróg oddechowych, szczególnie dla niemowląt i dzieci.

 • Oznaczane glikemii przygodnej:

  Jest to proste do wykonania i łatwe w interpretacji badanie dające natychmiastową odpowiedź odnośnie stężenia cukru we krwi. Wykonujemy je celem monitorowania cukrzycy i w każdym przypadku podejrzanym o zmianę stężenia cukru. Jest to niezbędny parametr do diagnostyki przyczyn omdleń zasłabnięć, złego samopoczucia, nadmiernego pragnienia, częstomoczu, nawracających infekcji, utraty, lub wzrostu masy ciała.

  Przygotowanie do badania: należy udostępnić czysty, bez infekcji dowolny palec. Choroba, wysiłek, pokarm, etc. mają wpływ na wynik. Te czynniki jednak nie stanowią przeszkody w interpretacji wyniku.

  Sposób wykonania badania: Sprzętem jednorazowym nakłuwamy opuszkę palca, pasek diagnostyczny pobiera mniej niż. 1 µL (mikrolitr) krwi (jest to znacznie mniej niż kropla krwi). Wynik otrzymujemy po 10 sekundach. Takie badanie często więcej wnosi do diagnostyki, niż laboratoryjne badanie cukru we krwi.
  Badanie wykonujemy bezpłatnie każdej osobie bez względu czy jest zadeklarowana do naszej przychodni, czy też nie.
  Badanie wykonujemy również „na żądanie”, bez decyzji lekarza, czyli jeśli tylko pacjent ma takie oczekiwanie.

 • EKG spoczynkowe:

  Jest to powszechnie stosowane nieinwazyjne badanie dające obraz czynności elektrycznej serca. Jest ono niezbędne szczególnie w diagnostyce bólów stenokardialnych.
  Pielęgniarka wykonuje badanie niezwłocznie po usłyszeniu skarg pacjenta, bez straty czasu związanej z konsultacją z lekarzem. Każda nasza pielęgniarka i położna potrafi zinterpretować podstawowe zmiany w EKG. Ostateczną decyzję diagnostyczną i terapeutyczną podejmuje lekarz.

 • Badanie spirometryczne

  Nasza przychodnia wyposażona jest w profesjonalny spirometr, który jest stosowany w poradni pulmonologicznej.
  Badanie wykonywane jest dla zadeklarowanych pacjentów bez kosztów i bez ograniczeń, bez konieczności skierowania lekarskiego.
  Zazwyczaj na badanie trzeba umówić się na wyznaczoną godzinę.

 • Badanie ultrasonograficzne (USG)

  Jest to nieinwazyjne badanie obrazowe przy zastosowaniu fali dźwiękowej o częstotliwości w zakresie ok. 2-50 MHz dające wgląd w strukturę i funkcję narządów.
  Do naszych obowiązków należy USG jamy brzusznej i tarczycy.
  W naszej przychodni nie wykonujemy badania jednego narządu jamy brzusznej, lecz zawsze całej jamy brzusznej, łącznie z przestrzenią pozaotrzewnową i z węzłami chłonnymi przykręgosłupowymi.
  Przygotowanie do badania, godziny przyjęć i adres pracowni znajdują się poniżej


 • Badanie rentgenowskie

  Jest to małoinwazyjne badanie obrazowe przy użyciu fali elektromagnetycznej o częstości pomiędzy nadfioletem a promieniowaniem gamma. Obraz uzyskujemy dzięki poznaniu pochłaniania promieniowania przez różne narządy naszego ciała. Pochłonięte dawki promieniowania RTG kumulują się i z tego powodu ograniczamy częstość tego badania. Przed promieniowaniem chronimy okolicę narządów płciowych. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ciąża. O badaniu decyduje lekarz.
  Tomografia komputerowa również wykorzystuje promieniowanie RTG, z podobnymi skutkami dla naszego organizmu. Dla POZu jest to badanie poza NFZ.

  Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  1. Badania hematologiczne:

  1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
  2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
  3) retikulocyty;
  4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);

  2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

  1) sód;
  2) potas;
  3) wapń zjonizowany;
  4) żelazo;
  5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  6) stężenie transferyny;
  7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
  8) mocznik;
  9) kreatynina;
  10) glukoza;
  11) test obciążenia glukozą;
  12) białko całkowite;
  13) proteinogram;
  14) albumina;
  15) białko C-reaktywne (CRP);
  16) kwas moczowy;
  17) cholesterol całkowity;
  18) cholesterol-HDL;
  19) cholesterol-LDL;
  20) triglicerydy (TG);
  21) bilirubina całkowita;
  22) bilirubina bezpośrednia;
  23) fosfataza alkaliczna (ALP);
  24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
  25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
  26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
  27) amylaza;
  28) kinaza kreatynowa (CK);
  29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
  30) czynnik reumatoidalny (RF);
  31) miano antystreptolizyn O (ASO);
  32) hormon tyreotropowy (TSH);
  33) antygen HBs - AgHBs;
  34) VDRL.
  35) FT3
  36) FT4
  37) PSA -antygen swoisty dla stercza całkowity

  3. Badania moczu:

  1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
  2) ilościowe oznaczanie białka;
  3) ilościowe oznaczanie glukozy;
  4) ilościowe oznaczanie wapnia;
  5) ilościowe oznaczanie amylazy.

  4. Badania kału:

  1) badanie ogólne;
  2) pasożyty;
  3) krew utajona – metodą immunochemiczną.

  5. Badania układu krzepnięcia:

  1) wskaźnik protrombinowy (INR);
  2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
  3) fibrynogen.

  6. Badania mikrobiologiczne:

  1) posiew moczu z antybiogramem;
  2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
  3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

  7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

  8. Diagnostyka ultrasonograficzna:

  1) 88.713 USG tarczycy i przytarczyc;
  2) 88.717 USG ślinianek
  3) 88.752 USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego;
  4) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej);
  5) obwodowych węzłów chłonnych (8.790 USG węzłów chłonnych)

  9. Spirometria

  10. Zdjęcia radiologiczne:

  1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
  2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
  3) zdjęcie czaszki;
  4) zdjęcie zatok;
  5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  11. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na badania endoskopowe

  1) gastroskopia;
  2) kolonoskopia.